Infotheek

Contact opnemen

Met UPLUS

CORONA – BEZORGEN, WERKVOORRAAD EN MEDICATIE AFVAL

Het coronavirus houdt ons allen inmiddels al een geruime periode in zijn greep. Na een relatieve rustige periode in de zomer zien we nu het aantal besmettingen toenemen en  worden de maatregelen (zowel landelijk als lokaal) weer aangescherpt. Door vooraf te bedenken hoe te handelen in diverse situaties zorgt voor meer duidelijkheid in de communicatie en uitvoering, mocht een specifieke situatie zich voordoen.

BEZORGEN

In het algemeen geldt dat het ontbreekt aan concrete adviezen vanuit de overheid en vakorganisaties over bezorgingen binnen zorginstellingen. Vanuit deze gedachte willen wij als UPLUS handvatten geven omtrent het bezorgen van medicatie bij de zorginstellingen. Mochten er vanuit de overheid of vakorganisaties aanvullende adviezen komen, dan wordt u hierover geïnformeerd. 

Bezorging kleine woonvormen
Bezorger draagt medicatie over aan zorgmedewerker van de woning
.  Bezorger zet de medicatie voor de deur en belt aan
.  Bezorger houdt 2 meter afstand
.  Zorgmedewerker neemt medicatie in ontvangst
 * Deze werkwijze is conform de adviezen van de KNMP van levering bij cliënten thuis

Bezorging zorginstelling centraal, geen besmetting binnen zorginstelling
De bezorger kan de medicatie bezorgen op het centrale afleverpunt. Eventueel met voorzorgsmaatregelen van de apotheek (bijv. mondkapje).
.  Bezorger hanteert de algemene corona maatregelen
.  Bezorger zet de medicatie op het centrale afleverpunt neer
Bij overdracht aan zorgmedewerker, zet de bezorger de medicatie op de grond en houdt 2 meter afstand, waarna de zorgmedewerker de medicatie in ontvangst kan nemen.

Bezorging zorginstelling centraal, besmetting vastgesteld binnen zorginstelling
.  Bij een besmetting komt de bezorger de zorginstelling niet binnen, er wordt op een centraal afleverpunt geleverd. Overleg over deze plek met de zorginstelling.
.  Indien de besmetting tot één enkele afdeling beperkt is, kan in overleg anders besloten worden.

Bezorging zorginstelling decentraal, geen besmetting binnen zorginstelling
De bezorger kan de medicatie bezorgen op het decentrale afleverpunt. Eventueel met voorzorgsmaatregelen van de apotheek (bijv. mondkapje).
.  Bezorger hanteert de algemene corona maatregelen
.  Bezorger zet de medicatie op het decentrale afleverpunt neer
Bij overdracht aan zorgmedewerker, zet de bezorger de medicatie op de grond en houdt 2 meter afstand, waarna de zorgmedewerker de medicatie in ontvangst kan nemen.

Bezorging zorginstelling decentraal, besmetting vastgesteld binnen zorginstelling
.  Bij een besmetting komt de bezorger de zorginstelling niet binnen, er wordt op een centraal afleverpunt geleverd. Overleg over deze plek met de zorginstelling.
.  Indien de besmetting tot één enkele afdeling beperkt is, kan in overleg anders besloten worden.
* Deze werkwijze is conform:          
– De adviezen van de KNMP van levering bij cliënten thuis,
– De definitie van contacten zoals beschreven in het protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 versie 03 september 2020
– Document Bezoek bij verpleegtehuizen (rijksoverheid) 

De overheid hanteert 3 risiconiveaus voor de diverse regio’s. Waakzaam, zorgelijk en ernstig. Afhankelijk van het risiconiveau van de regio kan het zijn dat er afwijkende besluiten worden gemaakt over de toegang van de bezorger tot de zorginstelling. Overleg bij afwijkende besluiten met de zorginstelling over de te volgen werkwijze.

WERKVOORRAAD

Het is raadzaam een kleine hoeveelheid palliatieve medicatie zoals midazolam en morfine in de werkvoorraad aan te houden. Het is belangrijk samen met de zorginstelling te inventariseren of de (nieuwe) werkvoorraad locaties aan de eisen voldoen, voldoende bevoorraad zijn en of er nieuwe werkvoorraad locaties te verwachten zijn. Het advies is in overleg met de arts op elke werkvoorraadlocatie een klein overschot aan palliatieve medicatie te bewaren.

MEDICATIE AFVAL

In het verlengde van de bezorging is het ook belangrijk duidelijke afspraken met elkaar te maken over de verantwoorde wijze waarop de bezorger het medicatie afval mee kan nemen naar de apotheek. Wanneer het medicatie afval gedurende 24 uur in een afgesloten plastic zak wordt opgeslagen, kan het daarna door de bezorger worden meegenomen zonder risico op besmetting.

Vragen over bovenstaande? Neem gerust contact op met onze support afdeling (tel. 0516 740 009 of mail naar support@uplus.nl).

Zorginstelling

Volledige ontzorging op het gebied van de totale farmaceutische zorg

Uplus Oosterwolde

Apotheek

Lokale farmaceutische zorg: betrouwbaar, betrokken en dichtbij

Uplus Oosterwolde

Patient

Veilig geneesmiddelgebruik met medicijnuitgifte op maat 

Uplus Oosterwolde

Diensten

Bekijk het aanbod van innovatieve diensten en producten.