Een overzicht van recente nieuwsberichten

Corona adviezen

Het coronavirus houdt ons allen inmiddels al een geruime periode in zijn greep. Na een relatieve rustige periode in de zomer zien we nu het aantal besmettingen toenemen en  worden de maatregelen (zowel landelijk als lokaal) weer aangescherpt. Door vooraf te bedenken hoe te handelen in diverse situaties zorgt voor meer duidelijkheid in de communicatie en uitvoering, mocht een specifieke situatie zich voordoen.

Wij adviseren u graag omtrent het bezorgen van medicatie in de zorginstelling, het hanteren van de werkvoorraad palliatieve medicatie en over de afvoer van medicatie afval.

Lees verder >

Corona update

UPLUS heeft als contractpartner van veel zorginstellingen, apotheken en SPITS locaties maatregelen genomen om haar farmaceutische verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de geneesmiddelvoorziening voor onze cliënten te garanderen. Daarbij sluit UPLUS aan op de professionele richtlijnen die er binnen de farmaceutische beroepsgroep gelden tav de beschikbaarheid van geneesmiddelen, afleverhoeveelheden en medicatieveiligheid. Daarnaast is UPLUS dagelijks in overleg met haar leveranciers. 

Om de medewerkers van de apotheken, SPITS bedrijven en onze zorginstellingsrelaties zoveel mogelijk te beschermen werken de UPLUS medewerkers zoveel mogelijk thuis, zijn zij telefonisch en via audiovisuele media goed bereikbaar. Daarnaast hebben we alle fysieke bijeenkomsten, locatie bezoeken en persoonlijke afspraken voorlopig uitgesteld.

Wij kunnen ons voorstellen dat er in uw instelling vragen leven aangaande de levering van de zakjes (de rollen) en de losse geneesmiddelen. Of dat er andere vragen ontstaan over de geneesmiddelprocessen en de medicatieveiligheid. Uiteraard kunt u daarover contact opnemen met de u bekende contactpersoon (apotheker of accountmanager) Maar u kunt ook bellen met UPLUS onder nummer 0516 740 009.

UPLUS gaat contractbeheer voor DJI verzorgen

Wij zijn trots dat de gunning voor de levering van medicijnen en farmaceutische zorg aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) na een aanbestedingstraject wederom aan Alliance Healthcare gegund is. Tijdens het aanbestedingstraject hebben Alliance en UPLUS nauw samengewerkt, wat heeft geleid tot dit mooie eindresultaat. De overeenkomst geldt voor een periode van 6 jaar met een optie tot verlenging.

Alle 40 penitentiaire inrichtingen en 1 penitentiair ziekenhuis worden de komende 8 jaar door de SPITS bedrijven voorzien van de baxtermedicatie. UPLUS gaat het gehele contractbeheer, waaronder de facturatie en management rapportages, uit naam van Alliance verzorgen. 

(december 2019)

Masterclass “AU-diten: pijnloos verbeteren”

De 1e UPLUS Masterclass is een feit. De Masterclass is bedoeld voor de verbreding en verdieping van de kennis rondom de zorg die wij als samenwerkingspartners onze zorginstellingen in het kader van medicatieveiligheid bieden. Als onderwerp kwam het auditen aan bod: welke vormen van toetsing bestaan er, waar kies je voor, waar kan het beter, welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van interne en externe toetsing.

Björn van Wijk ontving de ruim 40 deelnemende apothekers, farmaceutisch consulenten en apothekersassistentes. Janine de Weerd, UPLUS-apotheker en implementatiemanager, gaf een presentatie over de ontwikkelingen rondom de UPLUS-audit. Els Dik, apotheker en senior-adviseur bij IVM, nam ons mee in het auditen met behulp van hun “Thermometer” een tool om het medicatieproces te toetsen aan bestaande wet- en regelgeving en veldnormen. Tot slot gaf Joni Versteeg, kwaliteitsadviseur bij zorginstelling Quarijn, ons een inkijkje vanuit de zorginstelling. 

Het was een waardevolle eerste bijeenkomst waar we diverse meningen, ideeën en inzichten hebben meegekregen. Hier kunnen we als UPLUS mee verder!

(19 november 2019)

Zorgmarathon Papendal

Vrijdag 20 september nam een team van UPLUS deel aan de zorgmarathon in Papendal. En wat hebben we een prachtige dag gehad:

.  fantastisch mooi weer
.  overvliegende dakota’s van Market Garden
.  gezellige sfeer met live muziek
.  heel veel enthousiaste lopers van beginners tot gevorderden

We zijn trots op ons team: in een tijd van 3 uur 45 minuten 48 seconden hebben zij de marathon gelopen. Volgend jaar zijn we weer van de partij.

(20 september 2019)

UPLUS gaat samenwerken met KwadrantGroep

KwadrantGroep heeft gekozen voor samenwerking met UPLUS op het gebied van de farmaceutische dienstverlening. Beide bedrijven omarmen de filosofie om zorg aan de cliënten vooral lokaal en dichtbij te houden. Zo ontstaat een krachtige samenwerking.

UPLUS gaat de totale farmaceutische dienstverlening, denk aan het maken van uniforme afspraken met apotheken, het waarborgen van de medicatieveiligheid en proces optimalisaties organiseren voor onder andere de verpleeghuizen van de KwadrantGroep. Voor de lokale farmaceutische zorg werkt UPLUS samen met Pharmium apotheek in Drachten, apotheek Burgum in Burgum, apotheek Camminghaburen en apotheek Bilgaard in Leeuwarden. Na een zorgvuldige implementatie is de overgang naar UPLUS op 1 februari 2019.

De centrale rol van UPLUS als spil in de farmaceutische dienstverlening met daarbij de lokale apothekers voor de zorg dicht bij de cliënten van de KwadrantGroep geven UPLUS een meerwaarde. De levering van medicatie gebeurt vanuit apotheken in Drachten, Burgum en Leeuwarden. Dit houdt de zorgverlening lokaal en hierdoor kan er snel geschakeld worden”, aldus Jan Maarten Nuijens, Voorzitter Raad van Bestuur KwadrantGroep.

Over KwadrantGroep

De KwadrantGroep biedt een totaalpakket aan ouderenzorg en bestaat uit de zorgbedrijven Elkander, De Friese Wouden, Palet, KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp, Zorgmaatwerk en servicepakket PluZ.

Zorginstelling

Volledige ontzorging op het gebied van de totale farmaceutische zorg

Uplus Oosterwolde

Apotheek

Lokale farmaceutische zorg: betrouwbaar, betrokken en dichtbij

Uplus Oosterwolde

Patient

Veilig geneesmiddelgebruik met medicijnuitgifte op maat 

Uplus Oosterwolde

Diensten

Bekijk het aanbod van innovatieve diensten en producten.