Overdracht medicatiegegevens

Herziening richting ‘Overdracht medicatiegegevens in de keten’

Op 20 februari 2020 is de kwaliteitsstandaard “Overdracht van medicatiegegevens in de keten “ingeschreven in het register van het Zorginstituut Nederland. Deze Kwaliteitsstandaard is een herziening van de richtlijn Medicatieoverdracht uit 2008 en bevat daarnaast ook informatie voor patiënten en een implementatieplan.

De Kwaliteitsstandaard omschrijft de verantwoordelijkheden van artsen, apothekers, verpleegkundigen en patiënten en regelt de uitwisseling van medicatiegegevens in de hele keten (huisartsen-, ziekenhuis-, verpleeghuis en thuiszorg, apotheken, trombosediensten en tandartsen). In onderstaand overzicht worden de wijzigingen in de herziene richtlijn t.o.v. de richtlijn uit 2008, uiteen gezet.

De nieuwe richtlijn biedt:

  • Meer ruimte voor professionele autonomie (rol apotheker, risico inschatting)
  • Meer en betere samenwerking tussen zorgverleners (gedeelde verantwoordelijkheid wordt belicht, commitment van alle partijen waaronder NHG, LHV, FMS en V&VN)
  • Betere haalbaarheid (informatiestandaarden, implementatieplan, transitieperiode)

Informatie over de Kwaliteitsstandaard is te vinden op knmp.nl en zorginzicht.nl.

Heeft u vragen over bovenstaande? Neem gerust contact op met onze afdeling support,
via support@uplus.nl of bel naar 0516 740 009

Zorginstelling

Volledige ontzorging op het gebied van de totale farmaceutische zorg

Uplus Oosterwolde

Apotheek

Lokale farmaceutische zorg: betrouwbaar, betrokken en dichtbij

Uplus Oosterwolde

Patient

Veilig geneesmiddelgebruik met medicijnuitgifte op maat 

Uplus Oosterwolde

Diensten

Bekijk het aanbod van innovatieve diensten en producten.