Optimalisatie van de farmaceutische zorg

Een zorgeloos farmaceutisch proces binnen de zorginstelling. Dat is kort en krachtig wat UPLUS biedt. Op een duidelijke en efficiënte wijze: UPLUS regelt alles, van aanspreekpunt tot eindverantwoording.

De schakel tussen de zorgorganisatie en een netwerk aan lokale apotheken, dat is UPLUS. Met de lokale apotheken werkt UPLUS aan de beste zorgkwaliteit en ondersteuning, in een veilige omgeving en op een menslievende manier. De ‘Veilige Principes in de Medicatieketen’ worden gevolgd en bewaakt. De patiënt van de zorgorganisatie staat daarbij altijd centraal.

Landelijke dekking

UPLUS heeft vestigingen in Alkmaar, Apeldoorn en Oosterwolde. Door deze landelijke dekking heeft UPLUS een uitgebreid netwerk aan lokale apotheken opgebouwd; dé garantie dat de lokale zorg aan de instelling altijd dichtbij is en blijft. UPLUS werkt voor verzorgings- en verpleeghuizen, (woon)zorginstellingen voor gehandicapten, revalidatiecentra, penitentiaire inrichtingen en GGZ-instellingen.

FARMACEUTISCHE ZORG

Bij de ontwikkeling van de totale farmaceutische patiëntenzorg biedt het ervaren apothekersteam van UPLUS ondersteuning . Voor de implementatie van de dienstverlening binnen de instellingslocatie(s) worden  afspraken gemaakt met de geneesmiddelencommissie. UPLUS neemt initiatieven én biedt producten aan om de invulling van de farmaceutische zorg te optimaliseren.

Een aantal voorbeelden:

Ontzorging voor de medewerkers van de instelling

  • Beperking medicatie buiten de rol door het ruime assortiment 
  • Controle toedienlijsten op losse medicatie om de vullingsgraad van de medicatierollen te verhogen  
  • Optimaliseren uitdeelmomenten, bijv. voor de dagbesteding 

Ontzorging voor het management van de instelling

  • Ondersteuning bij implementatie en uitvoering inzake medicatieveiligheid 
  • Praktische werkwijze bij bewaking van de richtlijnen 
  • Verbetertrajecten om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren

Ontzorging voor de patiënten

  • Verhogen zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid 
  • Verhogen therapietrouw 
  • Maatwerk met betrekking tot verpakkingen, toedienvormen, innametijden en hulpmiddelen 

Zorginstelling

Volledige ontzorging op het gebied van de totale farmaceutische zorg

Uplus Oosterwolde

Apotheek

Lokale farmaceutische zorg: betrouwbaar, betrokken en dichtbij

Uplus Oosterwolde

Patient

Veilig geneesmiddelgebruik met medicijnuitgifte op maat 

Uplus Oosterwolde

Diensten

Bekijk het aanbod van innovatieve diensten en producten.